Algemene voorwaarden

 

Artikel 1         Omschrijving verkiezing, Tech Awards en partners

1.1 Met de Tech Awards willen Clickx, PC Magazine en ZDNet achterhalen wat de béste Tech-producten zijn uit 2015. We focussen ons op alle hardware, software en diensten: van mobieltjes via routers naar SSD’s en van apps tot zelfs autotechnologie: een zeer grondige oefening.

We behandelen diverse domeinen op het vlak van IT en tech:

 1. Mobiel en Wearables
 2. Hardware
 3. Software, diensten en applicaties
 4. Beste innovatie

Artikel 2        Deelname, selectieprocedure genomineerden en definitie categorieën

2.1 Voor deze verkiezing is er voor gekozen om de genomineerde leveranciers in te delen in categorieën, zodat een breed spectrum wordt gedekt. De redacties van Clickx, PC Magazine en ZDNet selecteerde 20 categorieën en ook de genomineerden in deze 20 categorieën, verdeeld over vier domeinen. Hieronder vindt u de definities van elke categorie zoals vastgesteld door de organisatie. De definities zijn te allen tijde aan te passen door de organisatie.

 1. Beste smartphone toestel
 2. Smartphone met de beste prijs/kwaliteit verhouding
 3. Beste tablet
 4. Beste smartwatch
 5. Beste fitnesstracker
 6. Beste laptop/hybride
 7. Beste desktop/all-in-one
 8. Beste PC-monitor
 9. Beste SSD
 10. Beste Router
 11. Beste netwerkopslag
 12. Beste printer
 13. Beste software – algemeen
 14. Beste beveiligingssoftware
 15. Beste Belgische app
 16. Beste Nederlandse app
 17. Beste internationale app
 18. Beste webwinkel
 19. Beste automatiseringstechnologie
 20. Beste innovatie

2.2 Selectie van de genomineerden: Genomineerden worden genomineerd via onderstaande selectieprocedure:

Hiervoor viel ze onder meer terug op de ruime ervaring en het eerder marktonderzoek dat werd uitgevoerd naar aanleiding van onder meer het ICT-Jaarboek en de Business Meets IT-seminars.

Artikel 3        Stemmingsprocedure

3.1 Het publiek mag in alle 20 categorieën één stem uitbrengen.

3.2 Iedere stemmer kan per categorie een keuze maken voor één product/technologie waar hij of zij een stem op wil uitbrengen.

3.3 Om zijn of haar stem te bevestigen en mee te dingen naar de prijzen, moet de stemmer zich registreren door een geldig e-mailadres en zijn of haar volledige naam en gegevens achter te laten op de website.

3.4 Er zal een controle plaatsvinden zodat elke persoon slechts eenmaal kan stemmen met hetzelfde e-mailadres; er zal een bevestigingsemail naar het opgegeven e-mailadres worden verstuurd. De stem en de deelname voor de prijzen is alleen geldig als de stemmer op de bevestigingslink heeft geklikt, welke in de bevestigingsemail staat.

3.5 Personen die een poging doen om meerdere e-mailadressen te gebruiken om zo de kansen op winnen te vergroten, worden verwijderd en kunnen niet meer meedingen naar de te winnen prijzen.

3.6 Genomineerde websites die een poging doen om de stemprocedure te omzeilen middels stemmenmanipulatie middels automatische stembots e.d. komen niet meer in aanmerking voor de prijzen voor beste leverancier in hun categorie.

Artikel 4        Werven van stemmen

4.1 Het werven van stemmen verloopt via de website www.techawards.be,  websites van partners en overige sites die aandacht schenken aan de award verkiezing en via websites van de genomineerde websites.

Artikel 5        Selectie winnaars

Binnen de 20 categorieën krijgen we uiteindelijk twee winnaars: de prijs van de award, en de prijs van de zogenaamde runner up. Deze worden bepaald door de stemmers.

Artikel 6        Aangeboden prijzen

6.1 De prijzen zullen op de website worden aangekondigd.

Artikel 7        Toewijzing en verzending van prijzen

7.1 Uit alle stemmers die gestemd hebben en hun volledige naam en e-mailadres hebben achtergelaten zullen de winnaars willekeurig getrokken worden. Er zal slechts één prijs per winnaar en per huishouden (personen die in hetzelfde huis wonen) worden verzonden.

7.2 De winnaars zullen geïdentificeerd worden aan de hand van de e-mailadressen die zij op de website hebben achtergelaten.

7.3 De prijzen zullen zo snel mogelijk verzonden worden na de officiële bekendmaking van de resultaten van de verkiezing.

7.4 Wij zullen contact opnemen met de winnaars via email zodra deze gekozen zijn door een willekeurige loting. In deze email wordt de winnaar gevraagd te reageren met zijn of haar naam en adres, zodat wij de door hem of haar gewonnen prijs kan opsturen. Als de winnaar niet binnen 15 dagen reageert op deze email zal hij of zij een tweede email ontvangen. Als de winnaar wederom niet binnen 15 dagen reageert op dit tweede bericht, zal de prijs als verloren beschouwd worden. De winnaar heeft dan geen aanspraak meer op de prijs.

7.5 De winnaars zullen de door hen gewonnen prijs ontvangen op het adres dat zij hebben opgegeven. De prijzen worden naar de winnaars verstuurd per post (verzendkosten dienen door de winnaar betaald te worden). Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen, verlies of fouten gemaakt door het postkantoor. De winnaars zijn volledig verantwoordelijk voor de validiteit van de door hen opgegeven contactgegevens.

7.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor ongelukken die plaats kunnen vinden met de prijs tijdens het bezit van de prijs en/of door gebruik van de prijs. In geen enkel geval mag er geld gevraagd worden als plaatsvervanging van de aangeboden prijzen, welke niet geretourneerd of geruild mogen worden.

7.7 In geval van overmacht behouden wij het recht om de gewonnen prijs te vervangen door een prijs van een gelijke waarde en aard.

7.8 De aansprakelijkheid van ons is strikt beperkt tot het bekendmaken van de prijzen welke daadwerkelijk en rechtmatig gewonnen zijn.

7.9 Er zal geen lijst met winnaars bekend worden gemaakt, telefonisch noch schriftelijk.

7.10 Als de winnaar onder de 18 jaar oud is, zal zijn of haar prijs aan de wettelijke voogd uitgereikt worden.

Artikel 8        Onder voorbehoud e.d.

9.1 Wij, specifiek in het geval van overmacht, behouden zich het recht voor om de verkiezing in te korten, te verlengen, op te schorten, aan te passen of te annuleren.

9.2 Mocht dit het geval zijn dan zal dit bekend worden gemaakt op de website.

Artikel 9        Aansprakelijkheid

10.1 Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk, in het geval van overmacht, als de verkiezing geannuleerd, ingekort, verlengd of uitgesteld moet worden of als de algemene voorwaarden aangepast moeten worden.

10.2 In alle gevallen behouden wij het recht voor om de deelnameperiode te verlengen en het aantal prijzen te verhogen.

10.3 Deelname impliceert kennis en acceptatie van de eigenschappen en de beperkingen van het internet, evenals het gebrek aan bescherming van bepaalde data tegen potentieel frauderend gebruik, hacking of het oplopen van een virus van deze data.

10.4 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in geval van verkeerd gebruik of een incident gekoppeld aan het gebruik van de computer, toegang tot het internet, de telefoonlijn of elke andere technische verbinding, of het verzenden van formulieren naar een onjuist of onvolledig adres.

10.5 Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele storingen van het internet, aan de telecommunicatienetwerken van de internetproviders of de onverenigbaarheid van de browsers die worden gebruikt door de deelnemers om naar de website van de verkiezing te gaan.

Artikel 10        Accepteren van de regels

11.1 Deelname aan de verkiezing brengt een volledige acceptatie van de regels zoals beschreven in de algemene voorwaarden met zich mee.